Guía de Linguaxe Inclusiva: A linguaxe como ferramenta de cambio

A linguaxe que utilizamos afecta á forma na que pensamos e a nosa cultura, por iso é primordial a adaptación da nosa lingua a realidade social actual  para evitar un linguaxe reflicta actitudes de violencia simbólica, sexistas e androcéntricas.

A guía de linguaxe inclusiva pode empregarse tanto comunicación oral, coma na escrita co fin de incorporala a todas as esferas da nosa vida para construír pensamentos igualitarios.

Concretamente inclúe:

  1. Lexilación
  2. Conceptos clave
  3. Erros maís frecuentes no uso dunha linguaxe non inclusiva
  4. Estratexias léxicas e gramaticais para o uso dunha llinguaxe inclusiva
  5. Breve guía para o uso non sexista da linguaxe
  6. Ligazóns de interese

Esta ferramenta está a súa disposición aquí: Guia linguaxe inclusiva

Start typing and press Enter to search