Teléfonos

Emerxencias/ atención psicolóxica

 • Atención vítimas de violencia de xénero 016
 • Atención psicolóxica vítimas de violencia de xénero 629 777 595
 • Garda psicolóxica/ teléfono da muller (24 hs) 900 400 273
 • Atención homes control da violencia 630 170 140

Sanidade

 • Centro de saúde Marín 986 882 565  Servicios sociais 986 838 117
 • Centro de saúde Seixo 986 702 248
 • Emerxencias 112
 • Información sanitaria en Galicia COVID-19 900 400 116

Policía

 • Policía nacional 091/986 839 555
 • Policía local 092/986 882 017

Xulgados

 • Oficina de atención a vítimas do xulgado 986 805 790
 • Xulgado 1ª Instancia e instrución nº 1 Marín 886 206 279
 • Xulgado 1ª Instancia e instrución nº 1 Marín 886 206 284
 • Xusticia gratuíta colexio avogacía Pontevedra 986 896 866
 • Axencia de Emprego e desenvolvemento local 886 204 352

Concello e servizos culturais

 • Concello de Marín 986 880 300
 • Biblioteca pública municipal 986 880 197
 • Museo Municipal Manuel Torres 986 891 186

Aplicaciones para móviles (Apps)

EscApp (Violencia de xénero): Descarga na App Store ou Descarga en Google Play

AgresiónOff (Violencia sexual): Descarga na App Store ou Descarga en Google Play

Start typing and press Enter to search