III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres e Homes. Concello de Marín (2017-2021)

“O plan é o marco necesario que serve de base e vertebra todas e cada unha das accións necesarias para acadar a igualdade entre mulleres e homes. Este marco debe ser transversal, aplicándose en todas as áreas de traballo, en todas as concellerías e en cada organismo ou institución do noso concello, debe atender á pluralidade e diversidade da nosa poboación, fomentar a participación e ter presente en todo momento a perspectiva feminista da igualdade.”

Obxectivos específicos

 1. Promover a igualdade entre homes e mulleres, creando un acceso igualitario aos recursos.
 2. Incluír medidas para que aumente a participación da poboación en todos os ámbitos.
 3. Facer visibles as prácticas discriminatorias para proceder á súa eliminación.
 4. Adoptar medidas para eliminar barreiras de discriminación.

Contido

• 9 áreas de actuación prioritarias.
• 17 obxectivos.
• 104 actuacións que lle dan forma.
• Indicadores de cumprimento en cada área.
• Organismos implicados na consecución dos obxectivos. Engloba obrigatoriamente a todos os órganos, servizos e áreas municipais en xeral.

Áreas de actuación

 • Empoderamento, participación sociocomunitaria e diversidade
 • Estratexia Municipal, cooperación e medios de comunicación
 • Cultura, ocio, deporte e xuventude
 • Educación en igualdade
 • Formación, emprego e conciliación da vida persoal, familiar e laboral
 • Medio rural
 • Interculturalidade
 • Saúde e calidade de vida
 • Violencia de xénero e discriminación

Preme aquí para consultar o plan:

III Plan estratéxico igualdade

Start typing and press Enter to search